Ewidencja niepublicznych placówek wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Sztabin

Lp.

Numer wpisu do ewidencji

Data wpisu do ewidencji

Nazwa i adres placówki

Forma wychowania przedszkolnego

Organ prowadzący placówkę

Data rozpoczęcia funkcjonowania

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Magdalena Wiliwis - Insp. ds. administracyjno - płacowych oświaty

Wytwarzający/odpowiadający: Wojciech Hryń

Wprowadzający: Wojciech Hryń

Data wprowadzenia: 2014-09-16

Modyfikujący: Wojciech Hryń

Data modyfikacji: 2014-09-16

Opublikował: Wojciech Hryń

Data publikacji: 2014-09-16