Rejestr Instytucji Kultury

Rejestr Instytucji Kultury

W związku z wejściem w życie rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 20 lutego 2012 roku w sprawie sposobu prowadzenia i udostępniania rejestru instytucji kultury (Dz. U. z dnia 20 lutego 2012 r. poz. 189) udostępniamy Państwu rejestr instytucji kultury działających na terenie Gminy Sztabin.

Zgodnie z ww. rozporządzeniem dane zawarte w rejestrze udostępnia się przez:

  1. otwarty dostęp do zawartości rejestru,      
  2. wydanie odpisu z rejestru albo księgi rejestrowej.

Udostępnienie danych zwartych w rejestrze w formie otwartego dostępu do zawartości rejestru jest bezpłatny i odbywa się przez stronę Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Sztabin. Każdy ma prawo przeglądać w godzinach urzędowych akta rejestrowe oraz księgi rejestrowe instytucji kultury.

Wójt Gminy Sztabin prowadzący rejestr instytucji kultury wydaje urzędowo poświadczony odpis każdemu, kto zwrócił się z wnioskiem o jego wydanie.

Odpis przesyła się wnioskodawcy w terminie 14 od dnia otrzymania wniosku, na adres wskazany we wniosku, przesyłka poleconą lub przekazuje się osobiście wnioskodawcy albo osobie przez niego upoważnionej, za pisemnym potwierdzeniem odbioru. 

Wydanie urzędowo poświadczonego odpisu z rejestru albo księgi rejestrowej następuje na wniosek. Zgodnie z art. 4 ustawy o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2012 r., poz. 1282 z późn. zm.) wydanie poświadczonego odpisu podlega opłacie skarbowej w wysokości 5 zł od każdej pełnej lub zaczętej strony.

OAG.402.1.2012.OR

REJESTR

INSTYTUCJI KULTURY GMINY SZTABIN

Założony w dniu 21 maja 2012 r. w oparciu o Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 stycznia 2012 r. (Dz. U. z 2012 r. poz. 189) przedstawia stan w dniu założenia rejestru.

Numer wpisu do rejestru

Data wpisu do rejestru i data kolejnych wpisów

Pełna nazwa instytucji wynikająca ze Statutu

Skrócona nazwa instytucji (jeżeli jej używanie przewiduje Statut)

Siedziba i adres instytucji kultury

Oznaczenie organizatora instytucji kultury

Oznaczenie podmiotu, z którym organizator wspólnie prowadzi instytucje kultury

Akt o utworzenie instytucji kultury

Akt o nadaniu statutu instytucji kultury

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

03.01.2005

Gminny Ośrodek Kultury

w Sztabinie

GOK

Sztabin

ul. Kościuszki 10

16-310 Sztabin

Gmina Sztabin

-

Uchwałą Nr XVI/162/04 Rady Gminy Sztabin z dn. 29.12.2004 r. w sprawie utworzenia instytucji kultury „Gminnego Ośrodka Kultury w Sztabinie”

Uchwałą Nr XVI/163/2004 Rady Gminy Sztabin z dn. 29.12.2004 r. w sprawie nadania statutu w instytucji kultury o nazwie „Gminny Ośrodek Kultury w Sztabinie”

2

03.01.2005

Gminna Biblioteka Publiczna

w Sztabinie

 

GBP

Sztabin

Pl. Karola Brzostowskiego 8

16-310 Sztabin

Gmina Sztabin

-

Uchwała

Nr XVI/158/04 Rady Gminy Sztabin z dn. 29.12.2004 r.

Uchwała Nr XVI/159/04 Rady Gminy Sztabin z   29.12.2004 r.  - nadania statutu instytucji kultury o nazwie „Gminna Biblioteka Publiczna w Sztabinie”.

02.02.2006

 

 

 

 

 

 

zmieniona  Uchwałą Nr XXIII/206/05 z  29.12.2005r.

11.02.2006

 

 

 

 

 

 

zmiany do Statutu GBP – uchwała Nr XXIV/214/06 z  10.01. 2006r.

 

Metryka strony

Udostępniający: Helena Danuta Drągiewicz - Insp. ds. obsługi rady

Wytwarzający/odpowiadający: Wojciech Hryń

Wprowadzający: Wojciech Hryń

Data wprowadzenia: 2012-06-12

Data modyfikacji: 2013-08-09

Opublikował: Wojciech Hryń

Data publikacji: 2012-06-12