GMINA SZTABIN

UCZESTNIKIEM OGÓLNOPOLSKIEJ AKCJI „PRZEJRZYSTA POLSKA”

 

            Urząd Gminy Sztabin, jako jeden z trzynastu jednostek samorządowych w woj. podlaskim otrzymał w dniu 4 marca 2006r. Certyfikat uczestnictwa w społecznej akcji „Przejrzysta Polska”. Certyfikat odebrał osobiście Wójt Gminy Tadeusz Drągiewicz z rąk organizatorów.

            Akcję, która trwała przez okres roku 2005, współorganizowali: „Gazeta Wyborcza”, Fundacja „Agora”, Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności , Program „Przeciw Korupcji” Fundacji Stefana Batorego, Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej, Centrum Edukacji Obywatelskiej i Bank Światowy. Patronat medialny nad akcją sprawowali: TVP1, TVP3, Program I Polskiego Radia.

            Celem akcji było promowanie uczciwości i skuteczności działania w samorządach a w konsekwencji poprawa jakości życia publicznego i pobudzenie aktywności mieszkańców.

            Do akcji przystąpiło około 775 samorządów w kraju, na finiszu pozostało około 450, w tym 13 z woj. podlaskiego.

            Urząd Gminy Sztabin realizował sześć zadań obligatoryjnych i trzy zadania fakultatywne w ramach sześciu zadań rządzenia: przejrzystości, przewidywalności, rozliczalności, fachowości, braku tolerancji dla korupcji oraz partycypacji społecznej.

            W wyniku realizacji zasady: „braku tolerancji dla korupcji” pracownicy z własnej inicjatywy, w wyniku dyskusji i wspólnych ustaleń przyjęli „Kodeks Etyczny pracowników Urzędu Gminy Sztabin”. W oparciu o ten kodeks opracowano Kodeks Postępowania pracowników, w którym sformułowano działania pożądane i niepożądane w pracy urzędnika samorządowego.

            Na podstawie powyższych kodeksów opracowano procedurę monitorowania przestrzegania Kodeksu etycznego i Kodeksu postępowania pracowników oraz „Procedurę postępowania w przypadku naruszenia Kodeksu etycznego i/lub Kodeksu postępowania pracowników Urzędu Gminy Sztabin”.

            Zgodnie z zasadą fachowości wprowadzono procedurę naboru na każdy wakat urzędniczy w Urzędzie Gminy.

            Realizując zasadę rozliczalności wydano w 2005r. informator pt. „Skąd gmina ma pieniądze i na co je wydaje”. Dokument ten w sposób przystępny i bardzo zrozumiały przybliża budżet  gminy, dochody i wydatki oraz przychody i rozchody.

            W ramach zasady przejrzystości opracowano Katalog Usług, zawierający zestaw kart i wzory wniosków dotyczących usług świadczonych mieszkańcom gminy. Karty usług wraz z wzorami wniosków są opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej a w wersji papierowej są  dostępne w każdej komórce organizacyjnej urzędu i w sekretariacie , który pełni rolę punktu informacyjnego.

            Realizując zasadę partycypacji społecznej wdrożono zadanie pt.: Opracowanie i wdrożenie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi”. Ten wieloletni program współpracy z organizacjami pozarządowymi zwany  Kartą Współpracy powstał w wyniku wielomiesięcznych dyskusji i spotkań z przedstawicielami organizacji pozarządowych działających na terenie Gminy Sztabin.

            Dotychczasowa realizacja zadań w Urzędzie Gminy Sztabin zachęci urzędników do konsekwentnego, szerszego wprowadzania opisanych standardów do praktyki funkcjonowania samorządu.

            Akcja ta udowodniła, że w wyniku realizacji programu „Przejrzysta Polska” nastąpiło usprawnienie pracy urzędu, który stał się bardziej przyjaznym, otwartym na mieszkańców i bardziej „przejrzystym”.

            Przebieg realizacji założeń projektu „Przejrzysta Polska” w Gminie Sztabin był systematycznie analizowany przez organizacje pozarządowe i miesięcznik informacyjny „Nasz Sztabiński Dom”.

            Jesteśmy pewni, że nasz udział w akcji „Przejrzysta Polska” przyniesie widoczne efekty w najbliższych latach, gdyż zamierzamy wprowadzone rozwiązania przyjąć jako standardy działania naszych urzędników, jako codzienną praktykę.

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Gminy Sztabin

Wytwarzający/odpowiadający: Wojciech Hryń

Wprowadzający: Wojciech Hryń

Data wprowadzenia: 2006-03-09

Modyfikujący: Wojciech Hryń

Data modyfikacji: 2006-03-09

Opublikował: Stefan Korycki

Data publikacji: 2006-03-09