Gmina Sztabin

jest uczestnikiem akcji

„Przejrzysta Polska”

 


Celem zadania było opracowanie wieloletniego programu współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi i przyjęcie go przez radę w formie uchwały. Zadanie to zostało zrealizowane z udziałem organizacji pozarządowych zaproszonych do współpracy, działających na terenie gminy.

 

Uchwała Nr XXII/199/05 Rady Gminy Sztabin z dnia 25 listopada 2005r. w sprawie Karty Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi

 

Uchwała Nr XXII/200/05 Rady Gminy Sztabin z dnia 25 listopada 2005r. w sprawie programu współpracy Gminy Sztabin z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2006.

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Gminy Sztabin

Wytwarzający/odpowiadający: Wojciech Hryń

Wprowadzający: Wojciech Hryń

Data wprowadzenia: 2005-12-06

Modyfikujący: Wojciech Hryń

Data modyfikacji: 2005-12-06

Opublikował: Stefan Korycki

Data publikacji: 2005-12-06