Załączniki do treści

 • Informacja (PDF, 394,13 KB)

  Komisarza Wyborczego w Suwałkach o ustalonym sposobie zgłaszania przez komitety wyborcze kandydatów

 • Informacja (PDF, 1,4 MB)

  o składzie Gminnej Komisji Wyborczej w Sztabinie

 • Informacja (PDF, 1,53 MB)

  o dyżurach Gminnej Komisji Wyborczej w Sztabinie

 • Informacja (PDF, 155,55 KB)

  o składzie Powiatowej Komisji Wyborczej w Augustowie

 • Informacja (PDF, 715,17 KB)

  Gminnej Komisji Wyborczej w Sztabinie z dnia 20 października 2014 r. o miejscu, dacie i godzinie przeprowadzenia losowania składów obwodowych komisji wyborczych

 • Informacja (PDF, 491,26 KB)

  Gminnej Komisji Wyborczej w Sztabinie z dnia 23 października 2014 r. o wynikach losowania jednolitych numerów dla list kandydatów na radnych do Rady Gminy Sztabin

 • Informacja (PDF, 776,25 KB)

  o składach obwodowych komisji wyborczych

 • Informacja Gminnej Komisji Wyborczej (PDF, 167,56 KB)

  w sprawie pełnienia dyżurów w dniach 15-16 listopada 2014 r.

 • Komunikat (PDF, 420,64 KB)

  Komisarza Wyborczego w Suwałkach o miejscu i czasie przyjmowania zawiadomień o utworzeniu komitetów wyborczych

 • Komunikat (PDF, 90,46 KB)

  Komisarza Wyborczego w Suwałkach z dnia 17 października 2014 r. w sprawie publicznego losowania numerów

 • Komunikat (PDF, 443,68 KB)

  Gminnej Komisji Wyborczej o losowaniu nr list KWW

 • Obwieszczenie (PDF, 143,88 KB)

  o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz wyznaczonej siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w Sztabinie w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw, rad dzielnic...

 • Obwieszczenie (PDF, 284 KB)

  o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz wyznaczonej siedzibie Powiatowej Komisji Wyborczej w Augustowie w wyborach do rad gmin, do rad powiatów, sejmików województw, rad dzielnic....

 • Obwieszczenie (PDF, 134,98 KB)

  Marszałka Województwa Podlaskiego z dn. 1 września 2014 r.o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie Wojewódzkiej Komisji Wyborczej

 • Obwieszczenie (PDF, 69,25 KB)

  Wójta Gminy Sztabin z dnia 6 października 2014 r. o numerach oraz granicach stałych obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych, lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych..

 • Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Sztabinie (PDF, 1,51 MB)

  z dnia 24 października 2014 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych do Rady Gminy Sztabin w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014r

 • Obwieszenie Gminnej Komisji Wyborczej w Sztabinie (PDF, 305,11 KB)

  z dnia 23 października 2014 r. o zarejestrowanych kandydatach na Wójta Gminy Sztabin w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.

 • Postanowienie Nr 35 (PDF, 110,28 KB)

  Komisarza Wyborczego w Suwałkach z dnia 25 listopada 2014 r.

 • Protokół (PDF, 958,51 KB)

  wyników wyboru do Rady

 • Protokół (PDF, 204,91 KB)

  wyników głosowania i wyników wyborów na Wójta Gminy

 • Protokół (PDF, 1,16 MB)

  wyników głosowania i wyników wyborów na Wójta Gminy - II tura

 • Skład (PDF, 560,41 KB)

  o nowym składzie Gminnej Komisji Wyborczej w Sztabinie

 • Uchwala (PDF, 252,13 KB)

  Gminnej Komisji Wyborczej w Sztabinie z dnia 21 października 2014 r. w sprawie unieważnienia listy kandydatów

 • Uchwała Nr 14/2014 (PDF, 294,4 KB)

  GKW z dnia 17 listopada 2014 r. o przeprowadzeniu ponownego głosowania w wyborach Wójta Gminy Sztabin w dniu 30 listopada 2014 r.

 • Uchwała Nr 220/XXXIV/2014 (PDF, 699,71 KB)

  Rady Powiatu w Augustowie z dnia 21 sierpnia 2014 r. w sprawie podziału Powiatu Augustowskiego na okręgi wyborcze, ustalenia ich numerów i granic oraz liczby radnych wybieranych w okręgu wyborczym

 • Uchwała Nr 8/2014 (PDF, 91,62 KB)

  Gminnej Komisji Wyborczej w Sztabinie z dnia 23 października 2014 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych

 • Załącznik (PDF, 1,63 MB)

  do protokołu wyników wyborów do Rady

 • Zarządzenie Nr 337/2014 (PDF, 92,43 KB)

  w sprawie zapewnienia bezpłatnego umieszczania urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych oraz podania wykazu tych miejsc do publicznej wiadomości

Metryka strony

Udostępniający: Zbigniew Szymański - Sekretarz gminy

Wytwarzający/odpowiadający: Wojciech Hryń

Wprowadzający: Wojciech Hryń

Data wprowadzenia: 2014-08-28

Modyfikujący: Wojciech Hryń

Data modyfikacji: 2014-12-02

Opublikował: Wojciech Hryń

Data publikacji: 2014-08-28