Uchwała Nr I/1/02

Rady Gminy Sztabin

z dnia 15 listopada 2002 roku.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Sztabin.

 

Na podstawie art. 19 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142 , poz. 1591 , z 2002 r. Nr 23 , poz. 220 , Nr 62 , poz. 558) Rada Gminy postanawia:

 

& 1.

 

Wybrać na Przewodniczącego Rady Gminy Sztabin Pana Anuszkiewicza Stanisława.

& 2.

 

Protokół komisji skrutacyjnej stanowi załącznik do uchwały.

 

& 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

 

 

 

Przewodnicząca obrad

Radna Senior

 

Siemiaszko Eugenia

Metryka strony

Udostępniający: Stefan Korycki

Wytwarzający/odpowiadający: Stefan Korycki

Wprowadzający: Stefan Korycki

Data wprowadzenia: 2003-11-19

Modyfikujący: Stefan Korycki

Data modyfikacji: 2004-03-10

Opublikował: Stefan Korycki

Data publikacji: 2003-11-19