UCHWAŁA NR XII /133/ 04

RADY GMINY SZTABIN

z dnia 19 kwietnia 2004r.

 w sprawie ustalenia sieci oddziałów przedszkolnych Gminy Sztabin

     Na podstawie art. 14a ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996r. Nr 67, poz. 329, Nr 106, poz. 496, z 1997r. Nr 28, poz. 153; Nr 141, poz. 943, z 1998r. Nr 117, poz. 759; Nr 162, poz. 1126, z 2000r. Nr 12, poz. 136; Nr 19, poz. 239; Nr 48, poz. 550; Nr 104, poz. 1104; Nr 120, poz. 1268, Nr 122, poz. 1320, z 2001r. Nr 111, poz. 1194; Nr 144, poz. 1615, z 2002r. Nr 41, poz. 362; Nr 113, poz. 984; Nr 141, poz. 1185; Nr 200, poz. 1683, z 2003r. Nr 6, poz. 65, Nr 128, poz. 1176, Nr 137, poz. 1304, Nr 203, poz. 1966), uchwala się, co następuje:

§ 1. Obwód Oddziału Przedszkolnego Zespołu Szkół Samorządowych w Sztabinie obejmuje następujące miejscowości: Budziski, Cisów, Czarniewo, Czarny Las, Ewy, Fiedorowizna, Huta, Jaminy, Janówek, Karoliny, Kunicha, Krasnoborki, Kamień, Lipowo, Motułka, Podcisówek, Sztabin.

§ 2. Obwód Oddziału Przedszkolnego Zespołu Szkół Samorządowych w Krasnymborze obejmuje nasępujące miejscowości: Balinka, Długie, Hruskie, Jastrzębna Pierwsza, Jastrzębna Druga, Jasionowo, Kryłatka, Komaszówka, Krasnybór, Lebiedzin, Ostrowie, Ściokła, Wolne.

§ 3. Obwód Oddziału Przedszkolnego Szkoły Podstawowej w Jaziewie obejmuje następujące miejscowości: Dębowo, Jasionowo D., Jaziewo, Jagłowo, Kopiec, Kopytkowo, Mogilnice, Polkowo, Sosnowo, Wrotki, Klonowo.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sztabin.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 września 2004r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.


Przewodniczący Rady

Stanisław Anuszkiewicz


Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Gminy Sztabin

Wytwarzający/odpowiadający: Wojciech Hryń

Wprowadzający: Wojciech Hryń

Data wprowadzenia: 2004-04-23

Modyfikujący: Wojciech Hryń

Data modyfikacji: 2004-04-23

Opublikował: Stefan Korycki

Data publikacji: 2004-04-23