Uchwała Nr XVI/160/04

Rady Gminy Sztabin

z dnia 29 grudnia 2004r.

w sprawie likwidacji Filii Gminnej Biblioteki Publicznej w Hucie

   Na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 27 czerwca 1997r. o bibliotekach (Dz. U. Nr 85, poz. 539, z 1998r. Nr 106, poz. 668, z 2001r. Nr 129, poz. 1440, z 2002r. Nr 113, poz. 984) uchwala się, co następuje:

§ 1. Z dniem 31 grudnia 2004r. zlikwidować Filię Gminnej Biblioteki Publicznej w Hucie, podległej Gminnej Bibliotece Publicznej w Sztabinie.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sztabin.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Stanisław Anuszkiewicz

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Gminy Sztabin

Wytwarzający/odpowiadający: Wojciech Hryń

Wprowadzający: Wojciech Hryń

Data wprowadzenia: 2005-01-07

Modyfikujący: Wojciech Hryń

Data modyfikacji: 2005-01-07

Opublikował: Stefan Korycki

Data publikacji: 2005-01-07