Uchwała Nr XXII/201/05

Rady Gminy Sztabin

z dnia 25 listopada 2005r.

 w sprawie odstąpienia od sporządzenia planu zagospodarowania przestrzennego.

Na podstawie art. 53 ust. 6 ustawy z dnia 4 lutego 1994 - Prawo geologiczne i górnicze  Dz. U. Nr 27, poz. 96, z 1996r., Nr 106, poz. 496, z 1997r., Nr 88, poz. 554, Nr 111, poz. 726 i Nr 133, poz. 885, z 1998r., Nr 106, poz. 668, z 2000r., Nr 109, poz. 1157 i Nr 120, poz. 1268, z 2001r., Nr 110, poz. 1190, Nr 115, poz. 1229 i Nr 154, poz. 1800, z 2002r., Nr 113, poz. 984, Nr 117, poz. 1007, Nr 153, poz. 1271, Nr 166, poz. 1360 i Nr 240, poz. 2055, z 2003r., Nr 223, poz. 2219, z 2004r., Nr 96, poz. 959, Nr 173, poz. 1808 i Nr 273, poz. 2703, z 2005r., Nr 90, poz. 758, Nr 163, poz. 1362 ) uchwala się, co następuje:

§ 1. Odstapić od sporządzenia planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów górniczych położonych na terenie Gminy Sztabin:

1)  Cisów II, Cisów III, Cisów IV;

2)  Jasionowo;

3)  Kamień III, Kamień IV;

4) Krasnoborki III, Krasnoborki IV.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sztabin.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Stanisław Anuszkiewicz

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Gminy Sztabin

Wytwarzający/odpowiadający: Wojciech Hryń

Wprowadzający: Wojciech Hryń

Data wprowadzenia: 2005-12-05

Modyfikujący: Wojciech Hryń

Data modyfikacji: 2005-12-05

Opublikował: Stefan Korycki

Data publikacji: 2005-12-05