Uchwała Nr XXIII/209/05

Rady Gminy Sztabin

z dnia 29 grudnia 2005r.

w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty przy sprzedaży nieruchomości zabudowanej.

  Na podstawie art. 68 ust.1 pkt. 7 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami /Dz. U. z 2004r., Nr 261, poz. 2603 z późn. zm./ uchwala się, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę  na udzielenie bonifikaty w wysokości do 90% przy sprzedaży, dotychczasowym najemcom, nieruchomości położonej we wsi Jaminy 23, oznaczonej numerem geodezyjnym 60/6, zabudowanej  budynkiem wielorodzinnym oraz budynkiem gospodarczym

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sztabin.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Przewodniczący Rady

Stanisław Anuszkiewicz

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Gminy Sztabin

Wytwarzający/odpowiadający: Wojciech Hryń

Wprowadzający: Wojciech Hryń

Data wprowadzenia: 2006-01-04

Modyfikujący: Wojciech Hryń

Data modyfikacji: 2006-01-04

Opublikował: Stefan Korycki

Data publikacji: 2006-01-04