Uchwała Nr I/6/02

Rady Gminy Sztabin

z dnia 15 listopada 2002 roku

 

 

w sprawie wyboru członków Komisji Oświaty , Kultury i Spraw

Społecznych Rady Gminy Sztabin.

 

 

Na podstawie art.21 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 , poz. 1591 , z 2002 r. Nr 23 , poz. 220 , Nr 62,poz. 558 ) oraz & 16 ust. 3 Statutu Gminy Sztabin uchwala się co następuje :

& 1.

 

Wybrać w skład Komisji Oświaty , Kultury i Spraw Społecznych Rady Gminy Sztabin następujących radnych :

 

 1.  

 2. Białous Ewa
 3.  

   

 4. Chojnowski Jan
 5.  

   

 6. Polkowski Wiesław
 7.  

    4. Szmygiel Lech

    5. Hrehorowicz Henryk

 

& 2.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia .

 

 

Przewodniczący

Rady Gminy

 

Anuszkiewicz Stanisław

Metryka strony

Udostępniający: Stefan Korycki

Wytwarzający/odpowiadający: Stefan Korycki

Wprowadzający: Stefan Korycki

Data wprowadzenia: 2003-11-19

Modyfikujący: Stefan Korycki

Data modyfikacji: 2004-03-10

Opublikował: Stefan Korycki

Data publikacji: 2003-11-19