UCHWAŁA NR II/10/02

 

RADY GMINY SZTABIN

 

 

z dnia 18 grudnia 2002r.

w sprawie ustalenia limitu kilometrów w związku z używaniem do celów służbowych samochodu osobowego stanowiącego własność Wójta Gminy Sztabin.

 

 

Na podstawie art. 4 pkt. 1 ustawy z dnia 22 marca 1990r o pracownikach samorządowych /tekst jednolity Dz. U z 2001r Nr 142 poz. 1593 ; zmiana Dz. U z 2002r Nr 113 poz. 984 / w związku z & 3 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002r w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych ,motocykli i motorowerów nie będących własnością pracodawcy uchwala się ,co następuje :

& 1

Ustala się limit przebiegu kilometrów w jazdach lokalnych w związku z używaniem przez Wójta Gminy samochodu własnego do celów służbowych w maksymalnej wysokości przewidzianej w & 3 ust. 2 pkt. 1 wyżej cytowanego rozporządzenia Ministra Infrastruktury Dz. U z 2002r Nr 27, poz. 271.

& 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

 

 

Przewodniczący Rady Gminy

Anuszkiewicz Stanisław

Metryka strony

Udostępniający: Stefan Korycki

Wytwarzający/odpowiadający: Stefan Korycki

Wprowadzający: Stefan Korycki

Data wprowadzenia: 2003-11-19

Modyfikujący: Stefan Korycki

Data modyfikacji: 2004-03-10

Opublikował: Stefan Korycki

Data publikacji: 2003-11-19