Załączniki do treści

 • Bilans (PDF, 73,36 KB) Podgląd załącznika

  z wykonania budżetu państwa, jednostki samorządu terytorialnego Gmina Sztabin sporządzony na dzień 31-12-2010r.

 • Bilans jednostki budżetowej (PDF, 189,79 KB) Podgląd załącznika

  zbiorczo sporządzony na dzień 31-12-2010r.

 • Rachunek (PDF, 98,79 KB) Podgląd załącznika

  zysków i strat jednostki sporządzony na dzień 31-12-2010r.

 • Rb - 27S (PDF, 1,95 MB) Podgląd załącznika

  Miesięczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2010

 • Rb - 27S (PDF, 2,03 MB) Podgląd załącznika

  Miesięczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2010

 • Rb - 27S (PDF, 2,05 MB) Podgląd załącznika

  Roczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2010

 • Rb - 28S (PDF, 1,45 MB) Podgląd załącznika

  Miesięczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2010

 • Rb - 28S (PDF, 7,05 MB) Podgląd załącznika

  Miesięczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2010

 • Rb - 28S (PDF, 9,27 MB) Podgląd załącznika

  Miesięczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2010

 • Rb - 28S (PDF, 9,85 MB) Podgląd załącznika

  Miesięczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2010

 • Rb - 28S (PDF, 9,65 MB) Podgląd załącznika

  Roczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2010

 • Rb - N (PDF, 147,87 KB) Podgląd załącznika

  Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2010

 • Rb - N (PDF, 148,55 KB) Podgląd załącznika

  Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych jednostki samorządu terytorialnego wg. stanu na koniec II kwartału 2010 roku

 • Rb - N (PDF, 150,57 KB) Podgląd załącznika

  Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych jednostki samorządu terytorialnego wg. stanu na koniec III kwartału 2010 roku

 • Rb - N (PDF, 145,12 KB) Podgląd załącznika

  Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych jednostki samorządu terytorialnego wg. stanu na koniec IV kwartału 2010 roku

 • Rb - NDS (PDF, 92,56 KB) Podgląd załącznika

  Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego od początku roku do dnia 31 marca roku 2010

 • Rb - NDS (PDF, 86,69 KB) Podgląd załącznika

  Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2010

 • Rb - NDS (PDF, 92,83 KB) Podgląd załącznika

  Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego od początku roku do dnia 30 września roku 2010

 • Rb - NDS (PDF, 91,09 KB) Podgląd załącznika

  Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2010

 • Rb - PDP (PDF, 66,97 KB) Podgląd załącznika

  Roczne sprawozdanie z wykonania dochodów podatkowych gminy na koniec 2010r.

 • Rb - ST (PDF, 49,87 KB) Podgląd załącznika

  Roczne sprawozdanie o stanie środków na rachunkach bankowych jednostek samorządu terytorialnego na koniec 2010r.

 • Rb - UN (PDF, 51 KB) Podgląd załącznika

  Roczne sprawozdanie uzupełniające o stanie należności z tytułu papierów wartościowych wg wartości księgowej jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec 2010 roku

 • Rb-27S (PDF, 1,48 MB) Podgląd załącznika

  Miesięczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2010

 • Skonsolidowany bilans (PDF, 121,75 KB) Podgląd załącznika

  jednostki samorządu terytorialnego - Gmina Sztabin - sporządzony na dzień 31-12-2010r.

 • Wykaz (PDF, 39,45 KB) Podgląd załącznika

  osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków i opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w 2009 roku w kwocie przekraczającej 500 zł.

 • Zestawienie (PDF, 95,72 KB) Podgląd załącznika

  zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2010r.

Metryka strony

Udostępniający: Agnieszka Truszkowska - Skarbnik gminy

Wytwarzający/odpowiadający: Wojciech Hryń

Wprowadzający: Wojciech Hryń

Data wprowadzenia: 2010-04-22

Modyfikujący: Wojciech Hryń

Data modyfikacji: 2011-03-31

Opublikował: Wojciech Hryń

Data publikacji: 2010-04-22