Jawność i przejrzystość finansów publicznych - rok 2007

Załączniki do treści

 • Rb-27S (PDF, 519,42 KB) Podgląd załącznika

  Rb-27S - Roczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2007

 • Rb-27ZZ (PDF, 175,46 KB) Podgląd załącznika

  Rb-27ZZ - Kwartalne sprawozdanie z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami za okres od początku roku do końca IV kwartału roku 2007

 • Rb-28S (PDF, 1,09 MB) Podgląd załącznika

  Rb-27S - Roczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2007

 • Rb-33 (PDF, 276,75 KB) Podgląd załącznika

  Rb-33 - Roczne sprawozdanie z wykonania planów finansowych funduszy celowych nie posiadających osobowości prawnej za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2007

 • Rb-N (PDF, 120,61 KB) Podgląd załącznika

  Rb-N - Kwartalne sprawozdanie o stanie należności jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2007

 • Rb-NDS (PDF, 148,21 KB) Podgląd załącznika

  Rb-NDS - Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce / deficycie za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2007

 • Rb-NDS (PDF, 910,19 KB) Podgląd załącznika

  Rb-NDS - Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2007

 • Rb-NDS (PDF, 1,01 MB) Podgląd załącznika

  Rb-NDS - Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2007

 • Rb-NDS (PDF, 1,03 MB) Podgląd załącznika

  Rb-NDS - Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2007

 • Rb-PDP (PDF, 135,69 KB) Podgląd załącznika

  Rb-PDP - Roczne sprawozdanie z wykonania dochodów podatkowych gminy za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2007

 • Rb-ST (PDF, 101,61 KB) Podgląd załącznika

  Rb-ST - Roczne sprawozdanie o stanie środków na rachunkach bankowych jednostek samorządu terytorialnego na koniec 2007r.

 • ulgi07 (PDF, 29,66 KB) Podgląd załącznika

  Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków i opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w 2007 roku w kwocie przekraczającej 500 złotych

Metryka strony

Udostępniający: Agnieszka Truszkowska - Skarbnik Gminy

Wytwarzający/odpowiadający: Wojciech Hryń

Wprowadzający: Wojciech Hryń

Data wprowadzenia: 2008-03-17

Modyfikujący: Wojciech Hryń

Data modyfikacji: 2009-06-01

Opublikował: Wojciech Hryń

Data publikacji: 2008-03-17