Załączniki do treści

 • Rb-27S (PDF, 3,31 MB) Podgląd załącznika

  Rb-27S - Roczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2008

 • Rb-28S (PDF, 7,75 MB) Podgląd załącznika

  Rb-28S - Roczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2008

 • Rb-33 (PDF, 1,55 MB) Podgląd załącznika

  Rb-33 - Roczne sprawozdanie z wykonania planów finansowych funduszy celowych nie posiadających osobowości prawnej za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2008

 • Rb-N (PDF, 724,66 KB) Podgląd załącznika

  Rb-N - Kwartalne sprawozdanie o stanie należności jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2008

 • Rb-NDS (PDF, 806,85 KB) Podgląd załącznika

  Rb-NDS - Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2008

 • Rb-NDS (PDF, 726,75 KB) Podgląd załącznika

  Rb-NDS - Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2008

 • Rb-NDS (PDF, 777,42 KB) Podgląd załącznika

  Rb-NDS - Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2008

 • Rb-NDS (PDF, 735,55 KB) Podgląd załącznika

  Rb-NDS - Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2008

 • Rb-PDP (PDF, 680,68 KB) Podgląd załącznika

  Rb-PDP - Roczne sprawozdanie z wykonania dochodów podatkowych gminy za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2008

 • Rb-ST (PDF, 552,95 KB) Podgląd załącznika

  Rb-ST - Roczne sprawozdanie o stanie środków na rachunkach bankowych jednostek samorządu terytorialnego na koniec 2008r.

 • Rb-UN (PDF, 525,82 KB) Podgląd załącznika

  Rb-UN - Roczne sprawozdanie uzupełniające o stanie należności zbiorcze jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2008

 • Rb-UZ (PDF, 1,07 MB) Podgląd załącznika

  Rb-UZ - Roczne sprawozdanie uzupełniające o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych funduszu celowego nieposiadającego osobowości prawnej zbiorczo jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2008

 • Rb-Z (PDF, 1,04 MB) Podgląd załącznika

  Rb-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz gwarancji poręczeń zbiorczo jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2008

Metryka strony

Udostępniający: Agnieszka Truszkowska - Skarbnik gminy

Wytwarzający/odpowiadający: Wojciech Hryń

Wprowadzający: Wojciech Hryń

Data wprowadzenia: 2009-06-01

Modyfikujący: Wojciech Hryń

Data modyfikacji: 2009-06-01

Opublikował: Wojciech Hryń

Data publikacji: 2009-06-01