Załączniki do treści

 • Rb-27S (PDF, 2,27 MB) Podgląd załącznika

  Rb-27S - Roczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2009

 • Rb-27ZZ (PDF, 778,23 KB) Podgląd załącznika

  Rb-27ZZ - Kwartalne sprawozdanie z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami za okres od początku roku do końca IV kwartału roku 2009

 • Rb-28S (PDF, 4,98 MB) Podgląd załącznika

  Rb-28S - Roczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2009

 • Rb-33 (PDF, 761,88 KB) Podgląd załącznika

  Rb-33 - Roczne sprawozdanie z wykonania planów finansowych funduszy celowych nie posiadających osobowości prawnej za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2009

 • Rb-50 (PDF, 452,38 KB) Podgląd załącznika

  Rb-50 - Kwartalne sprawozdanie o dotacjach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych, jednostkom samorządu terytorialnego ustawami za IV kwartał roku 2009

 • Rb-50 (PDF, 1,16 MB) Podgląd załącznika

  Rb-50 - Kwartalne sprawozdanie o wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych, jednostkom samorządu terytorialnego ustawami za IV kwartał roku 2009

 • Rb-50 (PDF, 518,5 KB) Podgląd załącznika

  Rb-50 - Kwartalne sprawozdanie o dotacjach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych, jednostkom samorządu terytorialnego ustawami za IV kwartał roku 2009

 • Rb-50 (PDF, 1,25 MB) Podgląd załącznika

  Rb-50 - Kwartalne sprawozdanie o wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych, jednostkom samorządu terytorialnego ustawami za IV kwartał roku 2009

 • Rb-N (PDF, 412,84 KB) Podgląd załącznika

  Rb-N - Kwartalne sprawozdanie o stanie należności jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2009

 • Rb-NDS (PDF, 782,05 KB) Podgląd załącznika

  Rb-NDS - Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego od początku roku do dnia 31 marca roku 2009

 • Rb-NDS (PDF, 416,67 KB) Podgląd załącznika

  Rb-NDS - Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2009

 • Rb-NDS (PDF, 430,69 KB) Podgląd załącznika

  Rb-NDS - Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego od początku roku do dnia 30 września roku 2009

 • Rb-NDS (PDF, 394,3 KB) Podgląd załącznika

  Rb-NDS - Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2009

 • Rb-PDP (PDF, 384,72 KB) Podgląd załącznika

  Rb-PDP - Roczne sprawozdanie z wykonania dochodów podatkowych gminy za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2009

 • Rb-ST (PDF, 252,03 KB) Podgląd załącznika

  Rb-ST - Roczne sprawozdanie o stanie środków na rachunkach bankowych jednostek samorządu terytorialnego na koniec 2009r.

 • Rb-UN (PDF, 270,36 KB) Podgląd załącznika

  Rb-UN - Roczne sprawozdanie uzupełniające o stanie należności zbiorcze jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2009

 • Rb-UZ (PDF, 628,25 KB) Podgląd załącznika

  Rb-UZ - Roczne sprawozdanie uzupełniające o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych funduszu celowego nieposiadającego osobowości prawnej zbiorczo jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2009

Metryka strony

Udostępniający: Agnieszka Truszkowska - Skarbnik gminy

Wytwarzający/odpowiadający: Wojciech Hryń

Wprowadzający: Wojciech Hryń

Data wprowadzenia: 2009-06-01

Modyfikujący: Wojciech Hryń

Data modyfikacji: 2010-02-10

Opublikował: Wojciech Hryń

Data publikacji: 2009-06-01