Załączniki do treści

 • Bilans (PDF, 148,18 KB) Podgląd załącznika

  jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2011r.

 • Bilans (PDF, 79,56 KB) Podgląd załącznika

  z wykonania budżetu państwa, jednostki samorządu terytorialnego - Gmina Sztabin - sporządzony na dzień 31-12-2011r.

 • Rachunek (PDF, 114,65 KB) Podgląd załącznika

  zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2011r.

 • Rb-27S (PDF, 1,71 MB) Podgląd załącznika

  Miesięczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2011

 • Rb-27S (PDF, 1,87 MB) Podgląd załącznika

  Miesięczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2011

 • Rb-27S (PDF, 512,7 KB) Podgląd załącznika

  Miesięczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2011

 • Rb-27S (PDF, 560,04 KB) Podgląd załącznika

  Roczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2011

 • Rb-28S (PDF, 7,19 MB) Podgląd załącznika

  Miesięczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2011

 • Rb-28S (PDF, 8,32 MB) Podgląd załącznika

  Miesięczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2011

 • Rb-28S (PDF, 1,01 MB) Podgląd załącznika

  Miesięczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2011

 • Rb-28S (PDF, 1,04 MB) Podgląd załącznika

  Roczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2011

 • Rb-N (PDF, 148,88 KB) Podgląd załącznika

  Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych jednostki samorządu terytorialnego wg. stanu na koniec I kwartału 2011 roku

 • Rb-N (PDF, 144,18 KB) Podgląd załącznika

  Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych jednostki samorządu terytorialnego wg. stanu na koniec II kwartału 2011 roku

 • Rb-N (PDF, 125,59 KB) Podgląd załącznika

  Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych jednostki samorządu terytorialnego wg. stanu na koniec III kwartału 2011 roku

 • Rb-N (PDF, 114,24 KB) Podgląd załącznika

  Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych jednostki samorządu terytorialnego wg. stanu na koniec IV kwartału 2011 roku

 • Rb-NDS (PDF, 92,37 KB) Podgląd załącznika

  Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2011

 • Rb-NDS (PDF, 89,76 KB) Podgląd załącznika

  Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2011

 • Rb-NDS (PDF, 104,8 KB) Podgląd załącznika

  Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2011

 • Rb-NDS (PDF, 104,07 KB) Podgląd załącznika

  Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2011

 • Rb-PDP (PDF, 85,04 KB) Podgląd załącznika

  Roczne sprawozdanie z wykonania dochodów podatkowych gminy na koniec 2011r.

 • Rb-ST (PDF, 67,11 KB) Podgląd załącznika

  Roczne sprawozdanie o stanie środków na rachunkach bankowych jednostek samorządu terytorialnego na koniec 2011r.

 • Skonsolidowany bilans (PDF, 114,68 KB) Podgląd załącznika

  jednostki samorządu terytorialnego - Gmina Sztabin - sporządzony na dzień 31-12-2011r.

 • Wykaz (PDF, 32,52 KB) Podgląd załącznika

  osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków i opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w 2010 roku w kwocie przekraczającej 500 złotych

 • Zestawienie (PDF, 95,22 KB) Podgląd załącznika

  zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2011r.

Metryka strony

Udostępniający: Dorota Kapla - Sekretarz gminy

Wytwarzający/odpowiadający: Wojciech Hryń

Wprowadzający: Wojciech Hryń

Data wprowadzenia: 2011-05-06

Modyfikujący: Wojciech Hryń

Data modyfikacji: 2012-04-03

Opublikował: Wojciech Hryń

Data publikacji: 2011-05-06