Jawność i przejrzystość finansów publicznych (Sprawozdawczość i bilanse)

Załączniki do treści

 • Bilans (PDF, 128,64 KB) Podgląd załącznika

  jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2014 r.

 • Bilans (PDF, 69,79 KB) Podgląd załącznika

  z wykonania budżetu państwa, jednostki samorządu terytorialnego Gmina SZTABIN sporządzony na dzień 31-12-2014 r.

 • Rachunek (PDF, 91,48 KB) Podgląd załącznika

  zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2014 r.

 • Rb-27S (PDF, 515,81 KB) Podgląd załącznika

  sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego okres sprawozdawczy od początku roku do dnia 31 marca roku 2014

 • Rb-27S (PDF, 554,64 KB) Podgląd załącznika

  sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego okres sprawozdawczy od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2014

 • Rb-27S (PDF, 600,84 KB) Podgląd załącznika

  sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego okres sprawozdawczy od początku roku do dnia 30 września roku 2014

 • Rb-27S (PDF, 795,22 KB) Podgląd załącznika

  Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego okres sprawozdawczy od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2014

 • Rb-28S (PDF, 994,92 KB) Podgląd załącznika

  sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego okres sprawozdawczy od początku roku do dnia 31 marca roku 2014

 • Rb-28S (PDF, 1,04 MB) Podgląd załącznika

  sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego okres sprawozdawczy od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2014

 • Rb-28S (PDF, 1,08 MB) Podgląd załącznika

  sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego okres sprawozdawczy od początku roku do dnia 30 września roku 2014

 • Rb-28S (PDF, 1,08 MB) Podgląd załącznika

  Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego okres sprawozdawczy od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2014

 • Rb-N (PDF, 103,36 KB) Podgląd załącznika

  Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych jednostki samorządu terytorialnego wg. stanu na koniec I kwartału 2014 roku

 • Rb-N (PDF, 103,1 KB) Podgląd załącznika

  Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych jednostki samorządu terytorialnego wg. stanu na koniec II kwartału 2014 roku

 • Rb-N (PDF, 102,94 KB) Podgląd załącznika

  Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych jednostki samorządu terytorialnego wg. stanu na koniec III kwartału 2014 roku

 • Rb-N (PDF, 348,4 KB) Podgląd załącznika

  Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych jednostki samorządu terytorialnego wg. stanu na koniec IV kwartału 2014 roku

 • Rb-NDS (PDF, 103,27 KB) Podgląd załącznika

  Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2014

 • Rb-NDS (PDF, 107,71 KB) Podgląd załącznika

  Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2014

 • Rb-NDS (PDF, 108,34 KB) Podgląd załącznika

  Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2014

 • Rb-NDS (PDF, 266,31 KB) Podgląd załącznika

  Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2014

 • Rb-PDP (PDF, 236,15 KB) Podgląd załącznika

  Roczne sprawozdanie z wykonania dochodów podatkowych gminy na koniec 2014 r.

 • Rb-ST (PDF, 200,3 KB) Podgląd załącznika

  Roczne sprawozdanie o stanie środków na rachunkach bankowych jednostek samorządu terytorialnego na koniec 2014 r.

 • Skonsolidowany Bilans (PDF, 89,43 KB) Podgląd załącznika

  jednostki samorządu terytorialnego Gmina SZTABIN sporządzony na dzień 31-12-2014 r.

 • Zestawienie (PDF, 75,35 KB) Podgląd załącznika

  zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2014 r.

Metryka strony

Udostępniający: Agnieszka Truszkowska - Skarbnik gminy

Wytwarzający/odpowiadający: Wojciech Hryń

Wprowadzający: Wojciech Hryń

Data wprowadzenia: 2014-04-16

Modyfikujący: Wojciech Hryń

Data modyfikacji: 2015-04-02

Opublikował: Wojciech Hryń

Data publikacji: 2014-04-16