Załączniki do treści

 • Bilans (PDF, 73,99 KB) Podgląd załącznika

  z wykonania budżetu państwa, jednostki samorządu terytorialnego Gmina SZTABIN sporządzony na dzień 31-12-2013 r.

 • Bilans (PDF, 133,7 KB) Podgląd załącznika

  jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2013 r.

 • Rachunek (PDF, 93,86 KB) Podgląd załącznika

  zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2013 r.

 • Rb-27S (PDF, 526,54 KB) Podgląd załącznika

  Miesięczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2013

 • Rb-27S (PDF, 558,66 KB) Podgląd załącznika

  Miesięczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2013

 • Rb-27S (PDF, 7,69 MB) Podgląd załącznika

  Miesięczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2013

 • Rb-27S (PDF, 7,59 MB) Podgląd załącznika

  Roczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2013

 • Rb-28S (PDF, 1020,83 KB) Podgląd załącznika

  Miesięczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2013

 • Rb-28S (PDF, 1,05 MB) Podgląd załącznika

  Miesięczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2013

 • Rb-28S (PDF, 15,28 MB) Podgląd załącznika

  Miesięczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2013

 • Rb-28S (PDF, 15,48 MB) Podgląd załącznika

  Roczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2013

 • Rb-N (PDF, 130,27 KB) Podgląd załącznika

  Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych jednostki samorządu terytorialnego wg. stanu na koniec I kwartału 2013 roku

 • Rb-N (PDF, 137,88 KB) Podgląd załącznika

  Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych jednostki samorządu terytorialnego wg. stanu na koniec II kwartału 2013 roku

 • Rb-N (PDF, 2,05 MB) Podgląd załącznika

  Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych jednostki samorządu terytorialnego wg. stanu na koniec III kwartału 2013 roku

 • Rb-N (PDF, 2,01 MB) Podgląd załącznika

  Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych jednostki samorządu terytorialnego wg. stanu na koniec IV kwartału 2013 roku

 • Rb-NDS (PDF, 107,28 KB) Podgląd załącznika

  Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2013

 • Rb-NDS (PDF, 103,85 KB) Podgląd załącznika

  Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2013

 • Rb-NDS (PDF, 1,47 MB) Podgląd załącznika

  Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2013

 • Rb-NDS (PDF, 1007,89 KB) Podgląd załącznika

  Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2013

 • Rb-PDP (PDF, 915,28 KB) Podgląd załącznika

  Roczne sprawozdanie z wykonania dochodów podatkowych gminy na koniec 2013 r.

 • Rb-ST (PDF, 703,33 KB) Podgląd załącznika

  Roczne sprawozdanie o stanie środków na rachunkach bankowych jednostek samorządu terytorialnego na koniec 2013 r.

 • Skonsolidowany Bilans (PDF, 91,02 KB) Podgląd załącznika

  jednostki samorządu terytorialnego Gmina SZTABIN sporządzony na dzień 31-12-2013 r.

 • Wykaz (PDF, 123,83 KB) Podgląd załącznika

  osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków i opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w 2012 roku w kwocie przekraczającej 500 złotych

 • Zestawienie (PDF, 80,99 KB) Podgląd załącznika

  zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2013 r.

Metryka strony

Udostępniający: Agnieszka Truszkowska - Skarbnik gminy

Wytwarzający/odpowiadający: Wojciech Hryń

Wprowadzający: Wojciech Hryń

Data wprowadzenia: 2013-04-16

Modyfikujący: Wojciech Hryń

Data modyfikacji: 2014-08-28

Opublikował: Wojciech Hryń

Data publikacji: 2013-04-16