Załączniki do treści

 • Bilans (PDF, 157,71 KB) Podgląd załącznika

  jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2012 r.

 • Bilans (PDF, 97,6 KB) Podgląd załącznika

  z wykonania budżetu państwa, jednostki samorządu terytorialnego Gmina SZTABIN sporządzony na dzień 31-12-2012 r.

 • Rachunek (PDF, 116,72 KB) Podgląd załącznika

  zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2012 r.

 • Rb-27S (PDF, 487,77 KB) Podgląd załącznika

  Miesięczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2012

 • Rb-27S (PDF, 535,53 KB) Podgląd załącznika

  Miesięczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2012

 • Rb-27S (PDF, 532,48 KB) Podgląd załącznika

  Miesięczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2012

 • Rb-27S (PDF, 539,1 KB) Podgląd załącznika

  Roczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2012

 • Rb-27S (PDF, 561,5 KB) Podgląd załącznika

  Miesięczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2012 - korekta

 • Rb-28S (PDF, 905,58 KB) Podgląd załącznika

  Miesięczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2012

 • Rb-28S (PDF, 1018,4 KB) Podgląd załącznika

  Miesięczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2012

 • Rb-28S (PDF, 1013,31 KB) Podgląd załącznika

  Miesięczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2012

 • Rb-28S (PDF, 1,02 MB) Podgląd załącznika

  Roczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2012

 • Rb-N (PDF, 131,84 KB) Podgląd załącznika

  Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych jednostki samorządu terytorialnego wg. stanu na koniec I kwartału 2012 roku

 • Rb-N (PDF, 133,04 KB) Podgląd załącznika

  Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych jednostki samorządu terytorialnego wg. stanu na koniec II kwartału 2012 roku

 • Rb-N (PDF, 127,68 KB) Podgląd załącznika

  Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych jednostki samorządu terytorialnego wg. stanu na koniec III kwartału 2012 roku

 • Rb-N (PDF, 123,65 KB) Podgląd załącznika

  Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych jednostki samorządu terytorialnego wg. stanu na koniec IV kwartału 2012 roku

 • Rb-NDS (PDF, 108,29 KB) Podgląd załącznika

  Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2012

 • Rb-NDS (PDF, 110,23 KB) Podgląd załącznika

  Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2012

 • Rb-NDS (PDF, 105,42 KB) Podgląd załącznika

  Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2012

 • Rb-NDS (PDF, 98,83 KB) Podgląd załącznika

  Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2012

 • Rb-PDP (PDF, 83,16 KB) Podgląd załącznika

  Roczne sprawozdanie z wykonania dochodów podatkowych gminy na koniec 2012 r.

 • Rb-ST (PDF, 70,27 KB) Podgląd załącznika

  Roczne sprawozdanie o stanie środków na rachunkach bankowych jednostek samorządu terytorialnego na koniec 2012 r.

 • Rb-UN (PDF, 65,65 KB) Podgląd załącznika

  Roczne sprawozdanie uzupełniające o stanie należności z tytułu papierów wartościowych wg wartości księgowej jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec 2012 roku

 • Skonsolidowany Bilans (PDF, 107,88 KB) Podgląd załącznika

  jednostki samorządu terytorialnego Gmina SZTABIN sporządzony na dzień 31-12-2012 r.

 • Wykaz (PDF, 71,91 KB) Podgląd załącznika

  osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków i opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w 2011 roku w kwocie przekraczającej 500 złotych

 • Zestawienie (PDF, 93,71 KB) Podgląd załącznika

  zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2012 r.

Metryka strony

Udostępniający: Agnieszka Truszkowska - Skarbnik gminy

Wytwarzający/odpowiadający: Wojciech Hryń

Wprowadzający: Wojciech Hryń

Data wprowadzenia: 2012-04-27

Modyfikujący: Wojciech Hryń

Data modyfikacji: 2013-04-19

Opublikował: Wojciech Hryń

Data publikacji: 2012-04-27