Samorząd Gminy Sztabin

Gmina Sztabin

Powiat Augustowski

Województwo Podlaskie

Adres ul. Augustowska 53, 16-310 Sztabin

 


 

UWAGA NOWY ADRES STRONY BIULETYNU INFORMACJI PUBLICZNEJ URZĘDU GMINY SZTABIN

 

http://ugsztabin.bip.gov.pl/

 

 


 

Kontakt:

(87) 643-97-50 - Sekretariat

(87) 643-97-51 - Fax

(87) 643-97-52 - Wójt

(87) 643-97-53 - Zastępca Wójta, Sekretarz

(87) 643-97-55 - Księgowość budżetowa

(87) 643-97-56 - Podatek rolny i od nieruchomości

(87) 643-97-58 - Obsługa Rady Gminy

(87) 643-97-59 - Księgowość oświaty

(87) 643-97-60 - Kasa

(87) 643-97-61 - Budownictwo, inwestycje, zamówienia publiczne, działalność OSP

(87) 643-97-62 - Urząd Stanu Cywilnego, dowody osobiste

(87) 643-97-63 - Ochrona środowiska, rolnictwo, informatyk

(87) 643-97-64 - Gospodarka gruntami i sprawy geodezyjne, gospodarka mieszkaniowa

(87) 643-97-66 - Odpady komunalne, ewidencja działalności gospodarczej

(87) 643-97-69 - Skarbnik

 

e-mail: ugsztabin@sztabin.ug.gov.pl

www: http://www.sztabin.ug.gov.pl

 

Wójt                                      - Tadeusz Drągiewicz

Przewodniczący Rady Gminy  - Paweł Karp

Sekretarz Gminy                     - Zbigniew Szymański

Skarbnik Gminy                      - Agnieszka Truszkowska  

 

Opłata skarbowa:

opłatę skarbową należy uiszczać na rachunek bankowy Gminy Sztabin prowadzony przez BS Augustów o numerze 14 9351 0000 0020 0123 2000 0020 bądź w kasie Urzędu Gminy


 

INFORMACJA

w sprawie realizacji uprawnienia wynikającego z ustawy o języku migowym i innych środkach komunikowania się

Od 1 kwietnia 2012 r. weszła w życie ustawa o języku migowym i innych środkach komunikowania się, która daje prawo osobom niesłyszącym i głuchoniemym do skorzystania z usług tłumacza języka migowego przy załatwianiu spraw w urzędzie. W związku z powyższym osoba uprawniona, która zamierza skorzystać powyższych usług, zobowiązana jest zgłosić ten fakt w sekretariacie Urzędu Gminy Sztabin ul. Augustowska 53, w terminie co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji  nagłych.

Zgłoszenie powinno być dokonane w jednej z następujących form:

  • e-mail na adres: ugsztabin@sztabin.ug.gov.pl,
  • faxem na nr:  (87) 643 97 51,
  • telefonicznie na nr:  (87) 643 97 50,
  • drogą pocztową na adres urzędu: ul. Augustowska 53, 16-310 Sztabin

Metryka strony

Udostępniający: Wojciech Hryń - Referent ds. informatyzacji i pozamilitarnych ogniw obronnych oraz ochrony danych osobowych Urzędu Gminy Sztabin

Wytwarzający/odpowiadający: Wojciech Hryń

Wprowadzający: Wojciech Hryń

Data wprowadzenia: 2008-01-23

Data modyfikacji: 2015-01-20

Opublikował: Wojciech Hryń

Data publikacji: 2008-01-23