UCHWAŁA NR X/122/04

Rady Gminy Sztabin

z dnia  12 lutego 2004r.

                                                                                                                                                                                            

                w sprawie upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych  o charakterze obowiązkowym w czasie nieobecności Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sztabinie.

Na podstawie art.46 ust. 5a ustawy z dnia 29 listopada 1990r. o pomocy społecznej Dz.U.z 1998r. Nr 64 poz. 414 ze zmianami (Dz.U. z 1998 Nr 106 poz. 668, nr 117 poz.756, Nr 162. poz.118, Dz.Uz 2001r. Nr 72 poz.748, Nr 89 poz. 973, Nr 88 poz.961, Nr 111 poz.1194, Nr 122 poz. 1349, Nr 154 poz.792, Dz.U.z 2003 Nr 7 poz. 79, Dz.U. z 2003r Nr 44, poz.389,  Nr 122 poz.1143,  Nr 128 poz.1176, Nr 135 poz.1268, Nr 128 poz.1176, Nr 137 poz.1304, Nr 203 poz.1966) uchwala się, co następuje:

§ 1. Upoważnia się starszego pracownika socjalnego, Annę Grześko, do wydawania decyzji administracyjnych w zakresie wykonywania zdań zleconych  i własnych gminy oraz własnych o charakterze obowiązkowym w czasie nieobecności w pracy Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sztabinie.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                 Przewodniczący Rady Gminy

    

                                                                                                                                      Stanisław Anuszkiewicz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                            

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Stefan Korycki

Wytwarzający/odpowiadający: Wojciech Hryń

Data wytworzenia: 2004-02-25

Wprowadzający: Wojciech Hryń

Data wprowadzenia: 2004-02-25

Modyfikujący: Wojciech Hryń

Data modyfikacji: 2004-03-26

Opublikował: Stefan Korycki

Data publikacji: 2004-02-25